100 TEMEL ESER KİTAP SORULARIEkleyen: DersTurkce.COM | Okunma Sayısı: 10183

Okuma Projesi 100 Temel Eser ve Okuduklarıyla ilgili Sorular içeren metinler ve testler aşağıdadır. Adana, Hatay, Ankara, Edirne, Erzincan......... Okuyor kampanyası şeklinde düzenlenen yarışmalardan derlenmiştir...
80   GÜNDE DEVRİ ALEMJules verne
Özet;
Phileas fogg sevila row’un 7 nosunda kalıyordu  phileas fogg 
Gerçek bir centinmendi reform kulübünün üyesiydi fazla
Konuşmaz kimse hakkında fazla birşey bilmez di phileas fogg
Bir iddea üzerine bu işe kalkışmış ve 80 günde devri alem seye-
 hati yapmıştır ve bu seyehate saadetten başka bir şey 
Kazanmıyor.


Kitapla ilgili sorular:1-Phileas f ogg yanına yeni aldığı hizmetçisi Cingöz’e devri âlem 
seyehati yapacağını söyleyince  tavrı ne oldu
-   Cingöz  odasına giderek hayretle giysilerini topladı ben 
Ben buraya dinlenmeye gelmiştim oysa
2-phileas fogg kim ile  evleniyor
-   Hindistan’dan kurtardığı Auda ile evleniyor
3-Phileas Fogg sefere çıktığında ne ile suçladılar
-   Hırsızlıkla
4-Hindistan’da kimi kurtardılar
-   Auda adında dir kadını kurtardılar
5-Phileas Fogg neden fil alıyor
- tren yolu yapılmadığından

----------------


ALTIN IŞIK:

1.   Tembel Ahmet bir gün bir kervanda iş bulup yola çıkar. Yolda bir kuyunun başında su için dururlar. Tembel Ahmet su vermek için kuyuya iner, bu esnada kuyunun içinde oturan, hapsedilmiş bir kız görür. Kız ile, onu dönüşte kurtarmak için anlaşırlar. Kız, Tembel Ahmet’e o sırada ne verir?
A. Çiçek        B. Nar            C. Yüzük         D. Pırlanta
2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Tembel Ahmet’in kuyuda gördüğü kız kayınbiraderinin nişanlısıdır.
(     ) “Kuğular” masalında Nilüfer kardeşlerini süt gölünde yıkamıştır.
(    ) “Pekmezci Anne” masalında kızın babası ticaret yapmak için uzağa gitti ve kızını yalnız bıraktı.
(     ) “Yılan Beyle Peltan Bey” masalında Ayşe Kız, çocukları için Peltan Bey’i seçmiştir.
3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   “Kuğular” masalında Nilüfer, kardeşlerini kurtarmak için …………………………………….  örmüştür.
?   “Küçük Hemşire” masalında, padişah birinci vezirin oğullarına ………………………………… diğer vezirin kızlarına ……………………………… dermiş.
?   Padişah vezirin oğullarından …………………………………..………. getirmesini istemiştir.
KİRALIK KONAK:
1.   Aşağıdakilerden hangisi “Kiralık Konak”ın kahramanlarından değildir?
A. Neriman      B. Naim Efendi           C. Servet Bey             D. Sekine
2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Faik Bey, romandaki olumlu karakterdir. Seniha’yı sevmektedir. Duygusal, romantik, gururlu bir gençtir. Kitap okumayı seven, kültürlü bir insandır.
(     ) Hakkı Celis, savaşmak için gittiği Çanakkale’de şehit düşmüştür.
(     ) Seniha ile Faik, Seniha’nın düzenlediği çay günlerinde tanışırlar.
(     ) “Kiralık Konak” kitabının yazarı Reşat Nuri GÜNTEKİN’dir.
3.  Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   …………………………., Naim Efendi’nin kızıdır. İyi niyetli, uysal, pasif bir kişiliğe sahiptir.
?   …………………………., Sekine’nin kocasıdır. Batı medeniyetine özenen, ahlâksız, değer yargıları olmayan, eğlence düşkünü, sorumsuz bir kişidir.
?   Roman, ……………………………………….. zamanlarını kapsamaktadır.

İNSAN NE İLE YAŞAR:

1.   Hikâye nasıl sonuçlanmıştır?

A.   Mihael, Simon’un ailesiyle birlikte yaşamaya devam etmiştir.
B.   Mihael, tekrar melek kılığına bürünüp uçmuştur.
C.   Mihael, Simon’un karısının canını almıştır.
D.   Simon, tekrar melek kılığına bürünüp uçmuştur.

2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(   ) Mihael, Allah’ın sorduğu soruları cevapladı. Allah’ın Mihael’e sorduğu ilk soru şuydu: “İnsanın kalbine ne hükmeder; anladım ki insanın kalbine sevgi hükmeder.”
(     ) İkinci soru ise insana kendi ihtiyaçlarının bilgisi verilmiştir.
(   ) Üçüncü soru ise insan ne ile yaşar ve anladım ki insan denen hiçbir şey olmasa da Allah sevgisi olsun yeter, onunla yaşar.
3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   Simon’un mesleği ………………………….tır.
?   Öyküdeki Beyefendi, Mihael’den ……………….. yapmasını ister; ancak Mihael ………………. yapar.
?   Mihael üç defa gülümsemiştir. Birinci gülümsemesinin sebebi ……………………………………… …………………………, ikinci gülümsemesinin sebebi …………………………………………. …………………………, üçüncü gülümsemesinin sebebi ise ……………………………………….. ……………………………….. dir.EVVEL ZAMAN İÇİNDE:

1.   Aşağıdakilerden hangisi “Evvel Zaman İçinde” kitabındaki masallardan biri değildir?
A.   Keşiş Ne Gördü
B.   Sedef Bacı
C.   Perili Ev
D.   Hamur Bebek

2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) “Üç Elma” masalında padişahın eşi elmayı yedikten sonra bir oğlu olur.
(   ) “Tasa Kuşu” masalında Sülün Kız’ın babası ölmüş, anasıyla yalnız kalmıştır. Kızı, annesiyle nasıl geçiniriz diye bir tasa almış. Annesi “Ben tarlada çalışırım, sen bahçede çalışırsın.” dedi.
3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
Beyin de kapılara, bacalara sığmayan bir oğlu varmış. Gezermiş, tozarmış. Bir gün, sesi soluğu kesilmiş, evinden çıkmaz olmuş. Beyi almış bir dert. Çare yok. Bey oğlu evden çıkmaz, kimseyle konuşmaz…
Aradan uzunca zaman geçmiş. Bir yaşlı kadın beyin evinin önünde dolanıp dururmuş. Bey oğlu dayanamamış, “Canına mı susadın, ne geziyorsun burada?” diye bağırmış. Kadın ağlayarak anlatmış. “Ah, oğul ah. Benim bir oğlum var, zincir zapt etmez. Bir türlü söz dinlemez. Dediler ki, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., dizini kırar da dizinin dibinde oturur.”

87 OĞUZ:
1.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Oğuz’un annesinin adı Hafize Hanım’dır.
(     ) Oğuz en çok Coğrafya dersine ilgi duymaktadır.
(     ) Oğuz’un öğretmeninin ismi Nezihe Hanım’dır.
(     ) Selim, cesur, yaramaz, atılgan bir çocuktur.
2.   Aşağıdakilerden hangisi Oğuz’un özelliklerinden değildir?

A.   Yaramaz
B.   Kızlarla hiç geçinemez
C.   Çalışkan
D.   Çekingen

3.   Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
Oğuzda defter, kitap yoktur; ancak öğretmen hep sorular sorduğu, Oğuz da ……………………... için dersleri iyi oluyordur.FATİH – HARBİYE:

1.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

?   ……………………….., müzik eğitimi alan, ud çalan, bilgili; fakat biraz batı hayranı bir kızdır. 
?   ……………………….., doğunun kültürü ile yetişmiş, kendisini ve kültürünü iyi bilen, musikiyi ve sohbeti seven, bilgili ve ölçülü birisidir.
?   ……………………….., doğu kültürünü benimsemiş, bilgili ve batı kültüründen hoşlanmayan birisidir.
2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Fatih, doğuyu, gelişmemişliği ve eskiyi temsil eder.
(     ) Harbiye, gelişmişliği ve batıyı simgeler.
3.   “Fatih – Harbiye” romanının ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Batının tekniğini almalıyız, kültürünü almamalıyız.
B.   Batının tekniğini ve kültürünü değiştirmeden almalıyız.
C.   Batının hiçbir şeyini almamalıyız.
D.   Batının kültürünü alıp tekniğini almamalıyız.
ÇALIKUŞU:
1.   Feride aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmamıştır?

A.   İstanbul
B.   Bursa
C.   İzmir
D.   Kayseri


2.   Aşağıdakilerden hangisi Feride’ye verilen lakaplardan biri değildir?

A.   Çalıkuşu
B.   Gülbeşeker
C.   Şekerpare
D.   İpek Böceği 


3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   “Çalıkuşu” lakabı Feride’ye ………………………. tarafından …………………………………... için verilmiştir.

?   Feride, ………………………………………….. için Anadolu’ya gitmiştir.UÇAN SINIF:
1.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

?   Kahramanların sık sık ziyaret ettikleri ………………………….. ismini taktıkları bir adam vardı.

?   Kahramanlar, noel kutlamaları için sergileyecekleri ………………………………….. oyun için hazırlanıyorlardı.2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Edebiyat meraklısı Johnny Trotz’dir.
(     ) Sınıf birincisi Martin Thaler’dir.
(     ) Karnı her zaman aç olan Matthias Selbmann’dır.
(     ) Uli ne kadar iri ise, Matthias da o kadar ufak tefekti.

GURBET HİKÂYELERİ:
1.   “Eskici” adlı hikâyede Hasan, anne babasını kaybettikten sonra nereye gönderildi?

A.   Filistin
B.   Yemen
C.   Ürdün
D.   Almanya


2.   Aşağıdakilerden hangisi “Gurbet Hikâyeleri”nde bulunmaz?

A.   Köpek
B.   Kolsuz Hanım
C.   Testi
D.   Eskici3.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(   ) Hasan kendi halinde, sevecen, yardım sever ve yaşamaktan zevk alan biridir. Başından geçen olaylar onu derinden etkilemişse de, hayata bağlılığı fazla zayıflamamıştır.
(     ) Eskici, hayatı çok seven, memleketinden yeni ayrılmış, işini sevmeyen ve memleketine dönmeyi istemeyen biridir.


OSMANCIK:
1.   “Osmancık” kitabının konusu nedir?

A.   Osmanlı Devleti’nin yıkılışı
B.   Osmanlı Devleti’nin yükselişi
C.   Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
D.   Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemi.

2.   Osman Bey’in fethederek başkent yapmayı istediği il hangisidir?

A.   Edirne
B.   Çanakkale
C.   Balıkesir
D.   Bursa

--------------------


DEDE KORKUT HİKÂYELERİ SORULARI

1.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden biri değildir?
a)   Dede Korkut, herkesin saydığı ve ona danıştığı bilge bir kişidir.
b)   Dede Korkut, zor durumda kalanların yardımına yetişen biridir.
c)    Dede Korkut, bir büyücüdür.
d)   Dede Korkut, ozan ve bir yol göstericidir.

2.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin şahsiyetlerinden biri değildir?
a)   Deli Dumrul
b)   Dilber Hatun
c)   Uşun Koca Oğlu Segrek
d)   Tepegöz 

3.   Dede Korkut Hikâyeleri’nde aşağıdaki öğütlerden hangisine değinilmemiştir?
a)   Düşman ile savaşta üstün gelmek
b)   Korkak olmamak
c)   Düşmana boyun eğmek
d)   Dürüst olmak

4.   Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna  “Boğaç” adını neden vermiştir?
a)   Boğaç Han, Dirse Han’ın tek oğlu olduğu için bu isim verilmiştir.
b)    Boğaç Han, erdemli bir çocuk olduğu için bu isim verilmiştir.
c)   Boğaç Han, hünerli bir çocuk olduğu için bu isim verilmiştir.
d)   Boğaç Han, Bayındır Han’ın ak meydanında bir boğa öldürdüğü için “Boğaç” adı verilmiştir.

5.   Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi’nde Deli Dumrul, Azrail’in elinden canını nasıl kurtarmıştır?
a)   Deli Dumrul, Azrail’e direnerek mücadeleyi kazanır ve canını kurtarır.
b)   Deli Dumrul’un annesi ve babası Azrail’e yalvararak Deli Dumrul’un canının bağışlanmasını ister ve Deli Dumrul kurtulur.
c)   Azrail Deli Dumrul’a acır ve canını almaktan vazgeçer.
d)   Azrail’in Deli Dumrul’a bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söylemesi üzerine Deli Dumrul’un karısı canını vermeye razı olur ve Deli Dumrul ölmekten kurtulur.

6.   Tepegöz’ün gözüne kızgın şişi saplayarak onu öldüren ve halkı Tepegöz’den kurtaran kimdir?
a)   Basat
b)   Bamsı Beyrek
c)   Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
d)   Dede Korkut

7.   Şalur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Hikâyesi’nde Şalur Kazan’ın evi kim tarafından, neden yağmalanmıştır?
a)   Şalur Kazan’ın evi, askerleri tarafından yağmalanmıştır.
b)   Şalur Kazan’ın evi, aç kalan Oğuz Beyleri tarafından yağmalanmıştır.
c)   Şalur Kazan’ın askerleriyle ava çıkmasını fırsat bilen Kafir Şöklü Melik tarafından yağmalanmıştır.
d)   Şalur Kazan, sevilmediği için evi halkı tarafından yağmalanmıştır.

8.   Kam Küre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi’nde Bamsı Beyrek’in Banuçiçek’le evlenmesine kim, nasıl engel olmuştur? 
a)   Bamsı Beyrek başka bir kıza aşık oluğu için evlenmekten vazgeçmiştir.
b)   Banuçiçek’in kardeşi Deli Kaçar, Bamsı Beyrek’i öldürdüğü için evlenememişlerdir.
c)   Banuçiçek kâfirler tarafından esir edildiği için evlenememişlerdir.
d)   Banuçiçek’te gözü olan Yalancuk’un kanlı bir gömleği gösterip Bamsı Beyrek’in öldüğünü söylemesiyle evlenmeleri engellenmiştir.

9.   Dış Oğuz Beyleri İç Oğuz Beyleri’ne neden düşman olmuştur?
a)   Kazan’ın kızını Dış Oğuz Beyi’ne vermemesi üzerine düşman olmuşlardır.
b)   İç Oğuz Dış Oğuz’a baskı yaptığı için düşman olmuşlardır.
c)   Bamsı Beyrek’in öldürülmesi nedeniyle düşman olmuşlardır.
d)   Kazan evini yağmalattığında Dış Oğuz Beyleri’nin yağmaya çağrılmaması nedeniyle düşman olmuşlardır.

10.   Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Bayındır Han, verdiği ziyafette ak, kara ve kızıl çadıra kimleri oturtmuştur?
a)   Ak çadıra kadınları, kara çadıra hanları ve kızıl çadıra çocukları oturtmuştur.
b)   Ak çadıra yaşlıları, kara çadıra gençleri ve kızıl çadıra kızları oturtmuştur.
c)   Ak çadıra oğlu olanları, kara çadıra oğlu ve kızı olmayanları ve kızıl çadıra kızı olanları oturtmuştur.
d)   Ak çadıra çocuklu kadınları,  kara çadıra evlenmemiş kızları ve kızıl çadıra hanları oturtmuştur.

CEVAP ANAHTARI1.   C
2.   B
3.   C
4.   D
5.   D
6.   A
7.   C
8.   D
9.   D
10.   C

 

EVVEL ZAMAN İÇİNDE 
(EFLATUN CEM GÜNEY)

1.”ÜÇ ELMA” adlı hikâyede adam çocuğu olmayan padişaha ne tavsiyede bulunuyor?
A)Efkâr dağıtacak bir bahçe yaptırmasını                                    
 B) Adak adamasını
C) Kaf Dağı’ndaki çiçekten yemesini                                            
D) Her bir deve kesmesini

2.”üç elma” adlı hikâyede padişahın derdine hangi meyve çare oluyor?
A)Kiraz                                                                                                      
 B)Portakal
C)Şeftali                                                                                                         
D)Elma

3. “Sedef bacı” adlı hikâyedeki padişahın kaç oğlu, kaç kızı varmış?
A)Üç Kızı Bir Oğlu                                                                                            
B)Bir Oğlu Bir Kızı
C)Üç Oğlu İki Kızı                                                                                           
 D)Üç Oğlu Bir Kızı

4.”sedef bacı” adlı hikâyede kızın erkek kardeşleri gün ağarınca hangi hayvana dönüşüyorlar?
A)Tilki                                                                                                                    
B)İnek                    
C)Sırtlan                                                                                                              
D)Kuş

5.”gelincik günü” adlı hikâyedeki germen Bey’inin oğlu niçin dertlidir?
A)Bir Kıza Aşık Olduğu İçin                                                                              
B)Annesi Öldüğü İçin
C)Boyu Kısa Kaldığı İçin                                                                                    
D)Kimsenin Onu Sevmediği İçin

6.aşağıdakilerden hangisi ”hamur bebek” adlı hikâyedeki kişilerdir?
A)Hılı-Dılı                                                                                                       
B)Cılı-Bılı
C)Edi-Bedi                                                                                                   
 D)Gadi-Gedi

7.aşağıdakilerden hangisi “hamur bebek” hikâyesindeki çocuğu olmayan karı-kocanın çocuğu olmuştur?
A)Keloğlan                                                                                                       
 B)Peri Kızı
C)Karaoğlan                                                                                                     
D)Hamur Bebek

Cool”ak gün kara gün” adlı hikâyede tüyübozuk adlı bezirgân Allahverdioğlu’na Kaf Dağı’na götürmesi için ne vermiştir?
A)Altın Kılıç                                                                                                                       
B)Yüzük                                                                                                                                      
C)Mühür Mumlu Bir Kağıt                                                                                               
D)Sihirli Elma

CEVAP ANAHTARI
1-A
2- D 
3- D
4-D
5-A
6-A
7-A
8-C

 

UŞAK OKUYOR VE YARIŞIYOR PROJESİ YARIŞMA SORULARI
1- Eser – yazar eşlemesinde hangi seçenek yanlış verilmiştir?
a)   Yalnız Efe – Ömer Seyfettin
b)   Gururlu Peri – Mehmet Seyda
c)   Altın Işık – Ziya Gökalp
d)   Vatan Yahut Silistre – Mehmet Akif Ersoy


2- “Robin Hood” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Howard Pyle         b) Robert Louis Stevenson
c) Oscar Wılde         d) Carlo Collodi


3-Dede Korkut öykülerinde yer alan “ bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırıp geçenden otuz üç akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe alan” kahraman kimdir?
a) Duha Kocaoğlu Deli Dumrul
b) Kanglı Kocaoğlu Kan Turalı
c) Uşun Kocaoğlu Segrek
d) Salur Kazan


4- Mevlana’nın “Mesnevi’den Çocuklara Seçme Öykülerinde” yer alan “Papağanın Güzelliği ve Dili Can Belasıdır” bölümünde papağanın özgürlüğüne kavuşabilmesi için verilen nasihat nedir?
a) Çok konuşması      b) Kendini ölü göstermesi
c) Neşeli olması         d) Hiç konuşmaması 


5- Mevlana altı büyük cilt olan Mesnevi’sinde, tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış öyküler halinde anlatmaktadır. Mevlana eserini hangi dilde yazmıştır?
a) Türkçe       b) Arapça    c) İngilizce     d) Farsça


6-Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Marşı ” nı niçin Safahat’a almamıştır?
a) Gerek görmediği için almamıştır.
b) Basıma yetiştiremediği için almamıştır.
c)“O benim milletime aittir “dediği için almamıştır.
d) Hiçbiri


7- Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı ese-rinin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Roman       b) Öykü     c) Tiyatro    d) Biyografi


8- Robert Louis Stevenson’un yazdığı “Define Adası” adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makale      b) Anı      c) Roman     d) Tiyatro

9- Mehmet Akif Ersoy “Bülbül “ adlı şiirini hangi olay sonucunda yazmıştır?
a) Yunan istilası nedeniyle
b) Rus işgali nedeniyle
c) Çanakkale Savaşı nedeniyle 
d) İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 


10- Kezban isimli genç bir kızın, uğradığı haksızlık sonucunda, kendisi ve mağdur duruma düşen halk için, zalimlere ve halkı soyanlara karşı yaptığı mücadelenin anlatıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gururlu  Peri          b) Yalnız Efe
c) Altın Işık                d) Vatan Yahut Silistre


11- Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eserinde erkek kılığına girerek savaşan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanife Hanım           b) Zeynep Hanım
c) Zekiye Hanım           d) Elif Hanım


12- Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tiyatro     b) Söyleşi    c) Biyografi    d) Öykü


13- Konusu “haksızlıklara ve zalimlere karşı çıkan, zenginden alıp yoksula veren” eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Robin Hood           b) Define Adası
c) Mutlu Prens           d) Pinokyo


14- “Toplumsal çarpıklıkları ve adaletsizlikleri” konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pinokyo                  b) Define Adası
c) Mutlu Prens            d) Gururlu Peri  


15- Ziya Gökalp’in Türk masallarını, halk öykülerini ve destanlarının bir bölümünü nazım ve düz yazı olarak yazdığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Altın Işık            b) Gururlu Peri
c) Yalnız Efe          d) Safahat


16- “Gururlu Peri” adlı eserin yazarı aşağıdakiler-den hangisidir?
a) Ömer Seyfettin               b) Mehmet Seyda
c) Mehmet Akif Ersoy        d) Namık Kemal


17 -“Karga  ile  Tilki”  ve” Horoz  ile  İnci” masallarının   yazarı  kimdi?
             
        a-Beydaba              b-La  Fontaine        c-Aisops(Ezop)    d) Nasreddin Hoca


18 -Ahmet  Rasim’in  bir  çeşit  hoşgörüyle  eleştirdiği  mahalle  mektepleri Darüşşafaka                                     
anılarını  anlattığı  eseri  hangisidir?

             a-Kaşağı            b-Vatan  yahut  Silistre  
  
             c-Falaka            d-Yalnız  Efe

19-Aşağıdaki  eserlerden  birinin  kahramanıdır.Ülkesinin  topraklarını  korumak  için  hiçbir.Özveriden kaçınmamaktadır.Bir  kalenin  kuşatmasına,sevdiği  adamla  birlikte  katılan,                                                   asıl  adı  Zekiye  olduğu  halde savaşta  Adem  adını  alan  bu  kadın  kahraman  hangi eserin  kahramanıdır?

            a-Falaka                               b-Yalnız  Efe        
            c-Vatan  yahut  Silistre       d-Altın  Işık


20-Eserin  başkahramanı  Phileas  Fogg’dur.Arkadaşları  ile “ Londra  Kulubü”nde inanılması ve  başarılması güç  olan  bir  bahse  tutuşur.Kararlaştırdığı  süre  içerisinde Dünya’yı dolaşacağını  söyler.Hava  yolunu  kullanmadan  yardımcısıyla  birlikte  bazen  fil  üstünde  bazen  trenle  bazen  de  gemiyle  bu  amacına  ulaşır.Bir  macera  yolculu-ğunun  anlatıldığı  bu  eser hangisidir?

         a-Billur  Köşk  Masalları     b-80  Günde  Devr-i Alem  
         c-Define  Adası                   d-Gururlu  Peri  


21-Bir  gölge  oyununun  karakteridir.Konuşmalarında  yabancı  sözcük  kullanmayı sever.Biraz  okumuşluğu  vardır.Yani  bilgiçlik  taslar.Kişisel  çıkarlarını  daima  önde  tutar.Bu karakterin  eserdeki  adı………………………….’tır.     


22-Dünya  edebiyatının  en  iyi  gözlemcilerinden  olan    yazar  genellikle  macera  türünde  
eserler  vermiştir.Eserlerinden  bazıları şunlardır:  Balonla  Beş  Hafta, Aya  Seyahat  ve
Denizler  Altında  Yirmi  Bin  Fersah’tır.Kimdir  bu  yazar?

   a-La  Fontaine      b-Carlo  Collodi      c-Jules  Verne    d-Robert  Louis  Stevenson

23-Rivayete  göre  olay;Orhan  Gazi   döneminde  Bursa’da  geçmiştir.Bir  cami  inşaatında   çalışan  iki  kişi  ,konuşmalarıyla  arkadaşlarını  eğlendirmektedirler.Ancak  cami  inşaatı  
verilen  süre  de  bitmez.Konuşmalarıyla  işlerin  gecikmesine  neden  oldukları  gerekçesiyle  idam  edilirler.Buna  çok  üzülen  Şeyh  Küşteri,bu  iki  kişinin  kuklalarını  yaparak perde  arkasından  oynatmaya  başlar.
      Öyküsü  bu  olan  eserin  ya da  oyunun  adı……………………………………………


24-Yaşam  koşulları  ne  kadar  zor  ve  acımasız  olursa  olsun,her  şeye  rağmen iyimserliğini  kaybetmeyen  bir  çocuğun  çevresini  de  etkileyişinin anlatıldığı  yapıt  hangisidir?

       a-Pollyanna           b-Pinokyo            c-Mutlu  Prens             d-Define  Adası


25-Toplumsal  çarpıklıkların  ve adaletsizliklerin  anlatıldığı  bir  eserdir.Bu  olumsuzlukları gidermek  için  yoksullara  yardım  etmeye  karar  verir.Yakut  gözlerinden  birini  çıkarıp kibritçi  kıza,diğerini  de yoksul  bir sanatçıya  verir.Bu  olayların  anlatıldığı  eser aşağıdakilerden  hangisidir?

          a-Pollyanna         b-Pinokyo         c-Mutlu  Prens         d-Define  Adası


26-Gerçekte  tahtadan  bir  kukla  olarak  yaratılan,daha  sonra  gerçek  bir  oğlan  çocuğu olmayı  isteyen  ve  bu  nedenle  de  Gepetto  babasının  evini  terk  ederek  dünyayı keşfe  çıkan,yolculuk  sonunda  mavi  bir  peri  tarafından  gerçek  çocuğa  dönüştürülen  bir  çocuğun  başından  geçen  olayların  anlatıldığı  eser……………………….dır.


27-Mutlu  Prensin  ülkesindeki  zenginlerin  zevk  ve  eğlenceli  dünyaları  ile  yoksulların  perişan  hallerini  Prense  haber  veren  ve  sonunda  Mutlu  Prensi  dudaklarından öperek  ayaklarının  dibinde  ölen  kuş,aşağıdakilerden  hangisidir?

        a-Keklik            b-Güvercin                c-Kırlangıç               d-Kartal


28-13.yy’da  yaşamıştır.Keskin  zekası  ve  kalıplaşmış  sözleri  ile  insanları  hem  güldüren  hem  de  düşündüren  en  tanınmış  mizah  yazarımız  ve  düşünürümüzdür.Medrese  eğitimi  de  almıştır.Her  yıl  adına  Akşehir’de  festivaller  düzenlenmektedir.
     Tiyatro  sanatçılarımız  tarafından  canlandırılan dünyaca ünlü bu düşünür  ………………………………………….’dır.


29-Hiçbir  zaman  gerçekleşmeyecek  işler  için  söylenen  deyim  hangisidir?
                   
         a-Aklı  kesmek                          b-Balık  kavağa  çıkınca   
         c-Ayıkla  pirincin  taşını           d-Balıklama  atlamak


30-”Kafa  ütülemek  “  deyiminin  anlamına  en  yakın  deyim  hangisidir?

             a- Kafası  bozulmak     b-Kafa  bulmak    
             c-Kafa  patlatmak        d-Kafa  şişirmek


31-Aşağıdaki  yazar-eser  eşleştirmelerinden  hangisi  yanlıştır?

                a-Namık  Kemal---------------------Vatan  Yahut  Silistre
                b-Ömer  Seyfettin---------------------Falaka
                c-M.Akif  Ersoy------------------------Safaha
                d-  Jules  Verne------------------------Seksen  Günde  Devr-i  AlemCEVAP ANAHTARI

1-  D
2-  A
3-  A
4-  B
5-  D
6-  C
7-  C
8-  C
9-  A
10-B
11-C
12-D
13-A
14-C
15-A
16-B
17-B
18-C
19-C
20-B
21-HACİVAT
22-C
23-HACİVAT İLE KARAGÖZ
24-A
25-C
26-PİNOKYO
27-C
28-NASRETTİN HOCA
29-B
30-D
31-B
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece dersturkce.com'a aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten dersturkce.com sorumlu değildir.İLETİŞİM:dersturkcem@gmail.com
Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.