Hayvan Nesillerinin Tükenme NedenleriEkleyen: DersTurkce.COM | Okunma Sayısı: 5137

Hayvanların nesli neden tükeniyor
Hayvanların neslinin tükenme sebepleri


Çeşitli amaçlara yönelik olarak (et, yağ, deri, tüy, spor, eğlence ve benzeri nedenler için) modern gereçlerle yapılan av türleri, çok sayıda hayvanın öldürülmesine yol açmaktadır.Bu sebepten dolayı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanlar şunlardır : Gök balina, Akdeniz liman foku, Küçük çinçilya, Pullu varan, Afrika çitası, Beyaz ayı.
Yumurtaların toplanması ya da yavruların yakalanması sebebi ile de bir sürü hayvan soyu tükenmektedir.Bu yönde kurbanlar çoğunlukla bazı kuş cinsleriyle kaplumbağalardır.Bu yüzden nesli tükenen hayvanlara örnek olarak şu hayvanları verebiliriz : Deniz soytarısı, Mersin balığı, Urya, Galapagos, Deniz kaplumbağaları.
Bazı hayvanlar ise yaşadıkları yerlerde meydana gelen değişikliklerden ötürü soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.Ormanlarının yok edilmesi, bataklıklarının kurutulması, endüstrileşmenin yaygınlaşması, yeni yolların yapılması, konut alanlarının yaygınlaşması gibi sebeplerden ötürü bu hayvanların yaşama alanları ellerinden alınmaktadır.Bunlara örnek olarak : Noktalı kama diş, Küba’nın sivri burunlu tanrek’i, Everglades bataklıkları çaylağı, Keseli ayı, Avrupa bizonunu verebiliriz.
Beslendikleri bitkilerin ortadan kalkması nedeniyle soyu tükenen hayvanlar da vardır.Sçz konusu yaratıkların yaşam alanına sokulan evcil hayvanlar buradaki otlaklardan yararlandıkları için diğerlerine bir şey kalmamaktadır.Bu hayvanlar şunlardır : Bandikut tavşan, Keseli karıncacıl, Kuyruklu ve yarımay tırnaklı wallaby, Amerika antilopu, Galapagosların dev kaplumbağası.
Kendi yaşam alanlarına giren diğer hayvanların saldırılarına uğradıkları için soyları tükenen hayvanlar (Fareler, tilkiler, köpekler, kediler, domuzlar ve benzerleri gibi.Bunlar söz konusu alanlara sonradan girip yerlileri tüketmektedirler. )Bu yüzden soyu tükenen hayvanlar : Yelpaze kuyruklu bettongia, Galapagosların toprak kertenkelesi, Takahe, Kagu, Keseli ve zıplayan fare.
Kendi yaşam alanlarına giren yabani hastalıkların getirdikleri hastalık nedeniyle yok olup giden yerli yaratıklar : Yabani hint eşşeği, Yabani hint mandası, Tepeli mamo, Baykuş papağanı, Swayne geyiği, Pampas geyiği.

 

Hayvan nesillerinin tükenmesinin nedenleri

Eski çağlarda insanlar beslenmek ve korunmak için hayvanları öldürüyorlardı. Ama yüzyıllar içinde insanın hayvanları öldürme nedenleri çok çeşitlendi ve giderek bir katliama dönüştü. Bugün var olan türlerin yüzde yirmisinin 21. yüzyılda yok olacağı tahmin ediliyor.


Yanlış İnançlar

Hayvanlar konusunda insanlar birçok yanlış ve boş inanca sahipler. Kendileri için yararlı pek çok hayvanı bu yanlış inançlar nedeniyle yok yere öldürüyorlar. Örneğin tarlalarıköyleri farelerden temizleyen baykuş "uğursuz" olduğu yolundaki yanlış inanç nedeniyle öldürülüyor. Leşleri yiyerek hastalık ve mikropların çoğalmasını engelleyen sırtlanlar "çirkin" oldukları gerekçesiyle yok ediliyor. Aynı biçimde kurt karga yılan örümcek ve daha pek çok tür yanlış inançlar nedeniyle öldürülüyor.


Korunmak için

Çok eski çağlardan beri insanlar korunmak amacıyla hayvanları yok ediyorlar. O günlerde insan korkak ve korunmasız bir yaratıktı. Silahları ilkeldi ama zekası sayesinde kendisini tehdit eden hayvanları tuzağa düşürüp yok ediyordu. Tarih öncesi çağlardan kalma mağara resimlerinde ilk insanların vahşi hayvanlara karşı düzenledikleri avlar sahnelenir.


Oyun ve eğlence için

İnsanlar basit ve acımasız zevkler için yüzyıllardan beri hayvanlara doğalarına aykırı olarak davranıyor. Onlara ya işkence ediyor ya da öldürüyorlar. Roma İmparatorluğu döneminde aslan ve leoparlar arenalarda öldürülürdü. Günümüzde horoz ve köpekler vahşice dövüştürülüyor. İspanya ve Meksika'daki boğa güreşlerinde yüzlerce boğa acı çeke çeke yaşamını yitiriyor


Beslenmek için

Hayvanlar insanların en önemli besin kaynaklarından biri. Bir başka deyişle insan yaşamak için hayvanlara muhtaç. Eski çağlarda sürek avına çıkarak yabankoyunu yabanöküzüyabankeçisi geyik gibi hayvanlardan yiyeceğini sağlayan insan bu alışkanlığını günümüzde de sürdürüyor. Bugün en önemli besin kaynaklarımızı evcil hayvanlar ve deniz canlıları oluşturuyor. Tüm dünyada her gün beslenmek için milyonlarca ineği koyunu tavuğu balığı hindiyi yılanı öldürüyoruz


Savaşlar

Savaşlarda atılan bombalar kimyasal silahlar hareket halindeki binlerce zırhlı araç ve asker vahşi doğaya büyük zarar veriyor; buralarda yaşayan canlıların yaşam ortamlarını yakıp yıkıyor.


Havayı kirlettiğimiz için 

Kirli hava yalnız insanların değil hayvanların da zehirlenip ölmelerinin nedeni. 
Asit yağmurlarına neden oluyor asit yağmurları da yeryüzündeki ormanların ölümüne...
Ormanlar ise yaban hayvanların evi...


Moda ve aksesuar için

Kürkü için birçok türden binlerce hayvan öldürülüyor. Çanta şapka kemer ya da biblo yapmak için fillerden timsahlarayılanlardan ceylanlara kadar birçok hayvan acımasızca yok ediliyor. Hem de yasadışı yollarla ve son derece acımasız yöntemler kullanılarak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de kürkleri nedeniyle birçok tilki doğaya bırakılan zehirli yemlerle öldürüldü. Soyları tükenme noktasına gelen günümüzde koruma altına alınan karacalardan bir çoğu ayaklarından baston yapmak için katledildi. Gösteriş için de yüzbinlerce hayvanın ölümüne neden oluyoruz. Yalnızca gösteriş içinsoyu tükenme noktasına gelmiş olan kaplan geyik leopar gibi hayvanlar öldürülüyor. Bu hayvanların post boynuz diş gibi organlarıyla bazı insanlar evlerini süslüyor.


Göl ve bataklıkları kuruttuğumuz için 

Devlet Su İşleri gibi bazı kurumlar tarım arazisi kazanmak ve su rezervi elde etmek için göl ve bataklıkları kurutarak yaban hayvanların soylarının tükenmesine neden oluyor. Yurdumuzda yalnızca Hatay'daki Amik Gölü'nde yaşayan yılanboyun isimli kuşun soyu gölün kurutulmasıyla yok oldu. Göl ve bataklık kurutma işlemi günümüzde de sürüyor.


Tarım ilaçlarıyla

Bitkilere zarar veren böcek fare gibi canlılarla mücadele etmek için tarlalara atılan yapay gübreler ve zehirlermilyonlarca hayvanın da ölüm nedeni. Tarım ilaçları nedeniyle soyları tükenen hayvanlara en güzel örnek kelaynaklar. Göçmen kuşlardan olan kelaynaklar yazın Afrika'dan göç edip Urfa'nın Birecik ilçesine geliyorlardı. 1950'li yıllardabölgede 600 çiftten fazla kelaynak görülüyordu. Ama yine o yıllarda zararlı böcekler için kullanılmaya başlanan tarım ilaçları kelaynakları da yok etti. Çünkü kelaynakların yiyeceğini bu zararlı böcekler oluşturuyordu. 1970'li yıllara gelindiğinde kelaynakların sayısı 50'nin altına düşmüştü. Koruma altına alındılar ama artık her şey için çok geçti. Bugün Birecik'teki koruma istasyonunda üretilmiş olan kelaynaklar göç etme özelliklerini yitirmiş durumdalar.


Avcılık

İnsan yüzyıllardır avlanıyor. Ama avcılık hiçbir çağda 20. yüzyıldaki kadar katliam boyutlarına ulaşmadı. GünümüzdeTürkiye'de 4 milyon kayıtlı avcı olduğu sanılıyor. Hayvanların sayısı ise bu rakamın çok altında. Örneğin soyu tehlikede olan dikkuyrukların sayısı 15 bini geçmiyor. Ayı sayısı ise 2 bin civarında...


Ormanları yakıp yıktığımız için

Ormanlar doğal yaşamın en önemli alanları. Ama yakarak keserek ormanları yok ediyor dolayısıyla burada yaşayan böcekten ayıya kelebekten kuşa kadar birçok hayvanın soyunun tükenmesine neden oluyoruz. Özellikle yaz mevsiminde Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar hayvanlara büyük zarar veriyor. Bu yangınlarda belki de hiç keşfedilmemiş türlerin son üyeleri de yanıp kül oluyor.


Bilimsel deneyler

Kobay sözcüğü çoğu kişi için "laboratuvarda deney amacıyla kullanılan canlı" anlamına gelir. Ama bu sözcüklaboratuvarlarda deney amacıyla en çok kullanılan hayvan olan "kobay"dan kaynaklanır. Yaklaşık 30 santimetre boyundaki kobaylar çok kolay evcilleşirler. Güney Amerika kökenli bu hayvanların yaşamı laboratuvarda başlayıplaboratuvarda biter. Kobayların yanı sıra insanın fizyolojik yapısıyla benzer özellikler gösterdikleri için beyaz farelermaymunlar köpekler de çeşitli deneyler amacıyla laboratuvarlarda işkence görüyor ve öldürülüyor. Tropikal bölgelerde yaşayan birçok yılan zehirleri alınmak üzere doğal ortamlarından koparılıp yok ediliyor.


Otoyol kazaları

Gelişen ulaşım sektörü bütün doğal alanlardan otoyol geçmesine neden oldu. Hızlı giden taşıtlar bu yollarda birçok yaban hayvanın ölümüne neden oluyor. Otoyollarda yaptığınız gezilerde çevrenize dikkat edin! Aracınızın camınaözellikle yazın pek çok böcek çarparak ölecek. Yol kenarlarında araçların çarpması sonucu yaşamını yitirmiş birçok kediköpek kirpi yılan kaplumbağa kuş cesedi göreceksiniz. Uçakların pervaneleri ve jet motorları da yüzlerce kuşu öldürüyor


Nüfus artışı

İnsan nüfusunun hızlı artışı hem insan hem hayvan hem de bitkiler açısından büyük tehlike. Çünkü artan insan nüfusudoğa ve orman alanlarının tahrip edilmesine neden oluyor. Yeni kentler kuruluyor yeni yollar yapılıyor yeni tarlalar açılıyor. Orman alanları sanayi tesisleri yapılmak için kesilip biçiliyor. Dolayısıyla hayvanlara 
yaşayacak yer kalmıyor. Örneğin "caretta caretta" türü denizkaplumbağaları Fethiye ve Akdeniz koylarımızdaki kumsallara yumurtalarını gömerek çoğalırlar. Ama son 20 yıldır hızla gelişen turizm sektörü Türkiye'nin bütün ıssız koylarının otellerle güneşlenen insanlarla dolmasına neden oldu...


Ticaret için

Vahşi ve egzotik hayvan ticareti tüm dünyada olağanüstü boyutlarda. 
Bunun yanı sıra derisi dişi kürkü kemikleri ve kabukları için fillerden timsahlara deniz kabuklularından tilkilere kadarbirçok türde hayvan acımasızca öldürülüyor. Örneğin tropik ülkelerde tuzaklarla yakalanan papağan maymun gibi birçok tür Türkiye'nin büyük illerindeki hayvan mağazalarında rahatlıkla satılıyor.

Alıntı
Bu sayfada yer alan bilgilerin her hakkı, aksi ayrıca belirtilmediği sürece dersturkce.com'a aittir. Sitemizde yer alan dosya ve içeriklerin telif hakları dosya ve içerik gönderenlerin kendilerine veya yetki verdikleri kişilere aittir. Sitemiz hiç bir şekilde kâr amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. Telif hakkına sahip olan dosyaları lütfen iletişim bölümünden bize bildiriniz. Dosya 72 saat içerisinde siteden kaldırılır.Telif Hakkı Hakkında|Editör, ziyaretçi ya da üyelerimiz tarafından eklenen hiç bir içerikten dersturkce.com sorumlu değildir.İLETİŞİM:dersturkcem@gmail.com
Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.